error Onbekende opdracht

Nieuw adventslied: Gaudete


Gaudete in Domino semper
Verheugt u in de Heer te allen tijde

 

Sinds de 16e eeuw klinkt in de donkere dagen voor kerst een hoopvolle tekst uit Fillipenzen: “Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal verheugt u [...] want de Heer is nabij”. Deze Latijnse Bijbeltekst, de kerktaal van toen, opent onze harten. Nog even en dan vieren we de geboorte van Gods zoon hier tussen ons mensen.

 

De oudste versie van het gezang ‘Gaudete’ werd al gebruikt vóór de reformatie. In de Protestantse traditie is het lied in vergetelheid geraakt, maar in veel katholieke kerken wereldwijd wordt het elke advent gebruikt. Door de kern en boodschap van dit eeuwenoude lied te gebruiken voor een nieuw Nederlandstalig lied, wil Sela opnieuw een brug slaan tussen kerkstromingen. Samen, één van hart, één van ziel, over kerkmuren heen, verbonden in het verwachten van onze Redder: Jezus Christus.

 

Pdf met historische achtergrond & download bladmuziek >>
 

 

--
 

Gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper!

Al wie verwacht
wordt niet teleurgesteld.
Hij is nabij,
dat is ons verteld.
Zie de schitterende ster
aan de hemel staan.
Onze redding komt eraan.

Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Heel de wereld, juich en zing het uit!
Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Maak een ieder bekend:
Jezus komt, Jezus redt.

Al valt de nacht,
lijkt alle hoop vervaagd,
Hij laat ons zien
dat de morgen daagt.
Zie de stralen van de zon,
zie de dag breekt aan.
Onze redding komt eraan.

Podcast Ik Zal Er Zijn


'Ze kwam uit de studio met tranen in de ogen en ik vroeg me af: wat is daar gebeurd?', vertelt voormalig Sela-zanger Frans Korpershoek. In de nieuwe podcast 'Dit Is Mijn Lied' vertelt hij dat Kinga Bán bijzonder geraakt was toen ze het lied 'Ik zal er zijn' voor het eerst zong. Dat lied was meteen belangrijk voor Kinga en voor heel veel mensen in binnen- én buitenland. Maar waarom? Daarover gaat de eerste aflevering van een nieuwe EO-podcast.

 

Als ik naar de bergen kijk


Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121:1-2

Graag delen we met jullie dit nieuwe Sela-lied, dat mede door de steun van Vrienden van Sela zo mooi kon worden opgenomen. Dit lied, gebaseerd op Psalm 121, is onderdeel van een nieuw Sela-album dat D.V. Januari 2024 uit zal komen!

 

Maak je muziek? Download de bladmuziek van dit lied >>
 

 

 

Als ik naar de bergen kijk,
het pad dat ik moet gaan,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk,
de diepte van het dal,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Wie vangt mij als ik val?

Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Wie wijst mij de weg omhoog
als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal,
het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?