Pasen met Sela - God van leven

Dinsdag 20 maart 2018, 20:00u

Basiliek H.H. Agatha en Barbara, Markt 57, Oudenbosch, , Oudenbosch

Reserveer kaarten

God van leven, eeuwig leven,
in de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
mijn verlosser leeft in mij.

Het feest van Pasen is voor Sela een hoogtepunt in het jaar. Niets is mooier dan met elkaar bewust stilstaan bij de opstanding van de Zoon van God. Samen gedenken, samen verwonderen bij het lege graf en het samen uitzingen van vreugde bij het nieuwe leven in Jezus Christus.

Ook dit jaar vieren we de paasconcerten zoals vaste bezoekers dit gewend zijn met mooie, bekende (paas)liederen, een minuut stilte en nieuwe liederen van het album God van leven. Sela wordt tijdens de concerten bijgestaan door violisten, hoornblazers en extra zangers.

Vertel anderen hoe jij dit concert hebt beleefd.