Psalm 98

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpoint

Psalm 98

Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.


Hij toonde de volken der aarde
hoe Hij rechtvaardig heersen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde
en trouw voor het volk van Israël.


Hij toonde de einden der aarde
hoe Hij zijn redding brengen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw,
heel de aarde zing voor hem.


De zee en de aarde, die juichen tezamen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,

Hij komt in majesteit.

 

Rivieren die klappen en bergen die juichen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.


Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.

Gratis bladmuziek

Voor dit lied zijn geen video's beschikbaar

Voor het lied Psalm 98 is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Eenvoudige bladmuziek

Download gratis de eenvoudige bladmuziek (leadsheet) van Psalm 98. Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download bladmuziek

Uitgebreide bladmuziek

Op zoek naar uitgebreide bladmuziek met gehele muzieknotatie voor orgel/piano? Bestel het muziekboek "In het licht" waar dit lied onderdeel van uitmaakt (á € 11,50 - boek + pdf's). Je kunt de pdf's direct downloaden!

Koorarrangement

De liederen van Sela zijn erg geschikt om samen met jouw koor uit te voeren! De arrangementen worden door ervaren dirigenten geschreven. Zowel voor gospelkoren als gewijde koren is er bladmuziek beschikbaar.

 

Vraag koorarrangement aan

Psalm 98 is te vinden op het onderstaande album.