Psalm 98

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpointKoorarrangement

Psalm 98

Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.


Hij toonde de volken der aarde
hoe Hij rechtvaardig heersen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde
en trouw voor het volk van Israël.


Hij toonde de einden der aarde
hoe Hij zijn redding brengen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw,
heel de aarde zing voor hem.


De zee en de aarde, die juichen tezamen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,

Hij komt in majesteit.

 

Rivieren die klappen en bergen die juichen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.


Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.

Voor dit lied zijn geen video's beschikbaar

Voor het lied Psalm 98 is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Van Psalm 98 is gratis eenvoudige bladmuziek (leadsheet) te downloaden. Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download leadsheet

 

Bij aankoop van een muziekboek krijgt u tevens de digitale bestanden cadeau. Nu besteld is direct downloaden en muziek maken.

 

 

Op zoek naar uitgebreide bladmuziek voor piano / orgel?

Psalm 98 is te vinden op het onderstaande album.