Psalm 96

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpoint

Psalm 96

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied:
Heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing een loflied voor Hem, tot de eer van zijn naam
en vertel iedereen dat Hij redt.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en van de wonderen die Hij heeft gedaan.

 

Let niet op de goden van andere volken,
want het is de Heer die de hemel heeft gemaakt.
Zijn glans en glorie gaan voor Hem uit.
Zijn macht en luister omringen Hem.

 

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied:
Heel de aarde, zing voor de Heer.

 

Alle stammen, volken, erken nu de Heer.
Geef Hem nu de eer, alle majesteit en macht.
Prijs de grootheid van zijn Naam.
Kom naar huis en breng Hem dank.

 

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied,
Heel de aarde, zing voor de Heer.

 

Buig nu voor de Heer, in zijn heilige glorie.
De aarde die zal sidderen en beven als Hij komt.
Vertel de volken; de Heer is koning.
Vast staat de wereld en wankelt niet.
Hij zal recht doen.

 

En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.
En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.

Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen.
Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

Gratis bladmuziek

 

Voor het lied Psalm 96 is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Eenvoudige bladmuziek

Download gratis de eenvoudige bladmuziek (leadsheet) van Psalm 96. Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download bladmuziek

Koorarrangement

De liederen van Sela zijn erg geschikt om samen met jouw koor uit te voeren! De arrangementen worden door ervaren dirigenten geschreven. Zowel voor gospelkoren als gewijde koren is er bladmuziek beschikbaar.

 

Vraag koorarrangement aan

Psalm 96 is te vinden op het onderstaande album.