Machtig Strijder

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpoint

Machtig Strijder

Wij zijn ingelijfd
in Gods legermacht;
voeren heilig strijd
in zijn naam en kracht.
Met het zwaard in de hand
houden wij moedig stand;
wordt elk bolwerk geslecht
door Gods Woord en gebed.

 

U bindt de strijd aan als een held;
slaat de machten van de hel.
Sterk mijn handen voor de strijd;
maak mijn voeten vast, bereid;
en triomfeer

 

Worden wij misleid,
raken wij verwond,
hef dan de banier.
Juich, want Jezus is hier!
In het heetst van de strijd
zien wij Hem die uitrijdt.
Die voor ons strijden zal,
brengt satan roemloos ten val.


God is een groot en machtig Strijder;
vecht met ware heldenmoed;
trekt een groot en machtig zwaard,
waarvoor de vijand vluchten moet.

 

Wij staan opgesteld
voor Gods eretroon;
roemen Gods grote Held;
delen zijn gloriekroon.

Gratis bladmuziek

Voor dit lied zijn geen video's beschikbaar

Voor het lied Machtig Strijder is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Eenvoudige bladmuziek

Download gratis de eenvoudige bladmuziek (leadsheet) van Machtig Strijder. Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download bladmuziek

Uitgebreide bladmuziek

Op zoek naar uitgebreide bladmuziek met gehele muzieknotatie voor orgel/piano? Bestel het muziekboek "Votum" waar dit lied onderdeel van uitmaakt (á € 11,50 - boek + pdf's). Je kunt de pdf's direct downloaden!

Koorarrangement

De liederen van Sela zijn erg geschikt om samen met jouw koor uit te voeren! De arrangementen worden door ervaren dirigenten geschreven. Zowel voor gospelkoren als gewijde koren is er bladmuziek beschikbaar.

 

Vraag koorarrangement aan

Machtig Strijder is te vinden op het onderstaande album.