Juich, hosanna

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpoint

Juich, hosanna

Juich, hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.


Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrederijk kondigt Hij aan;
niet door geweld, maar door zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
 

Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een loper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.

De kinderen zingen het op straat.

De kinderen zingen het op straat.


Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken.
Jeruzalem, je koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Gratis bladmuziek

 

 

Voor het lied Juich, hosanna is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Eenvoudige bladmuziek

Download gratis de eenvoudige bladmuziek (leadsheet) van Juich, hosanna. Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download bladmuziek

Koorarrangement

De liederen van Sela zijn erg geschikt om samen met jouw koor uit te voeren! De arrangementen worden door ervaren dirigenten geschreven. Zowel voor gospelkoren als gewijde koren is er bladmuziek beschikbaar.

 

Vraag koorarrangement aan

Juich, hosanna is te vinden op het onderstaande album.