Het Woord van God

 

LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpoint

Het Woord van God

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

 

Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

 

De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

 

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Gratis bladmuziek

 

Voor het lied Het Woord van God is het mogelijk om gratis een powerpoint-bestand met liedtekst te downloaden. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen.

Download powerpoint-bestand

Eenvoudige bladmuziek

Download gratis de eenvoudige bladmuziek (leadsheet) van Het Woord van God . Deze pdf bevat de melodielijn en gitaarakkoorden.

 

Download bladmuziek

Uitgebreide bladmuziek

Op zoek naar uitgebreide bladmuziek met gehele muzieknotatie voor orgel/piano? Bestel het muziekboek "Ik zal er zijn" waar dit lied onderdeel van uitmaakt (á € 11,50 - boek + pdf's). Je kunt de pdf's direct downloaden!

Koorarrangement

De liederen van Sela zijn erg geschikt om samen met jouw koor uit te voeren! De arrangementen worden door ervaren dirigenten geschreven. Zowel voor gospelkoren als gewijde koren is er bladmuziek beschikbaar.

 

Vraag koorarrangement aan

Het Woord van God is te vinden op het onderstaande album.