Nieuw voorbede-lied

Geplaatst: 23 oktober 2010.

 

We kijken terug op vijf geweldige concerten, waarin we met elkaar oude en nieuwe liederen hebben gezongen. Een van de nieuwe liederen die op de concerten niet is gezongen is : 'Heer ontferm U' . Sela heeft dit lied geschreven om in de liturgie te kunnen gebruiken. Met dit lied wilden we een nieuw lied schrijven dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld zingend voorbede te doen, of om een voorbede mee af te sluiten. Het lied ligt in de lijn van eerder geschreven nummers als Avondmaal, Votum en Groet en Gloria Patri, een klein Gloria. Dit zijn allemaal liturgische liederen.
Gitarist Tobias Plansoen: “ Het mooie aan dit lied vind ik de structuur van de coupletten die van wijd naar smal gaan: eerst voorbede voor de wereld, dan voor de kerk, dan voor de behoeftige, en dan voor ons zelf. Dit is vrij algemeen, maar in het refrein vragen we juist of Gods ontferming onze bewogenheid mag worden, wat weer heel persoonlijk is! Het gaat er om dat Christus in ons zichtbaar wordt in ons dagelijks leven en dat we ook in onze kerken opkomen voor de armen, zwakken, en wezen. De muziek is vrij ingetogen en heeft een beetje psalmachtige melodie in het refrein, gecombineerd met een wat meer popachtige melodie in de coupletten.”

En dit is de tekst van het lied: (tekst: Hans Maat, muziek: Tobias Plansoen)


Heer, laat er meer ontferming zijn
In een wereld vol van lijden, groot en klein,
Als toonbeeld van barmhartigheid
In woord en daad en wereldwijd


Heer, laat Uw kerk als Christus zijn
Voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn,
Met liefde voor uw koninkrijk
Uw kerk te zijn in elke tijd


Heer, ontferm u over ons
In ons midden, in ons bidden,
Uw ontferming die ons drijft
Wekt in ons bewogenheid

 

Heer, laat ons meer een dienaar zijn
Voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn.
Met hartstocht voor gerechtigheid
Met daden van barmhartigheid

 

Heer, zie ook ons bewogen aan
Waar wij tastend, zoekend door het leven gaan.
In moeite en onzekerheid
Blijf bij ons Heer, nu en altijd.

» Volgend bericht: Concert op Refo500 live te volgen op Internet
« Vorig bericht: Kinga 5 oktober op tv