Kerstblog (2) - Zo is het beloofd!

Geplaatst: 05 december 2011.

Heb jij weleens een cadeau voor iemand gekocht waar je zo enthousiast over was dat je bijna niet kon wachten om het te geven? Dat je bijna je mond voorbij praatte omdat je het zo leuk vond?

 

Toen ik een keer Eftelingkaartjes had gekocht voor mijn man als verjaardagscadeau, kon ik mijn mond er haast niet over houden. Ik wilde het niet verklappen, maar gaf wel hints: we gaan een dagje weg, het is best een stukje rijden, je moet in de rij staan en wachten, maar dat is het waard!


Oude beloftes
De profeten (boodschappers van God) in de oudheid hadden het ook vaak over een cadeau, dat God zou geven aan de mensen. Ze zeiden dat er een Redder zou komen, die alles goed maakt tussen God en mensen. Het lijkt erop dat God zo enthousiast was over het cadeau dat Hij zou geven, dat Hij via de profeten voortdurend weer wilde vertellen over dit cadeau en aanwijzingen gaf. En als het ware wilde zeggen: jullie moeten erop wachten, maar dat is het waard!


Zo staat er in het boek over de profeet Micha, hoofdstuk 5:
"Uit jouw, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Hij zal aantreden en hen als herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede."


In het boek van Jesaja, in hoofdstuk 7 staat:
"De Heer zal u een teken geven: de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, die zij Immanuël zal noemen."


En in het boek over de profeet Maleachi, hoofdstuk 3:
"Let op! Ik zal mijn bode zenden, hij zal voor mij de weg effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij - zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken."


Dit zijn nog maar drie van de aanwijzingen die God gaf. In totaal zijn er in Jezus' leven meer dan 300 profetieën uitgekomen. Een flink aantal daarvan hebben te maken met de geboorte van Jezus en de manier waarop hij stierf. Lees meer over de profetieën rondom zijn geboorte.


Gods cadeau aan ons
Het Joodse volk wachtte en wachtte, en toen, op een nacht kwam de belofte uit: Jezus, de Redder, werd geboren. God gaf ons het mooiste wat Hij had - Zijn eigen zoon. Door zo klein te worden als een baby, kunnen wij God op een laagdrempelige manier leren kennen. Jezus werd niet geboren achter de hoge muren van de tempel of paleis, maar middenin de gemeenschap en samenleving. Jezus werd Immanuël genoemd: God-met-ons. De engelen vertelden erover aan de herders, en zongen vervolgens: "Ere zij God in de hoge!"
Deze lofzang wordt ook gezongen in één van de liederen die Sela tijdens hun kersttour zingt, namelijk in het lied Zo is het beloofd. Met elkaar mogen we God eren dat Hij ons het meest kostbare wat Hij had heeft gegeven. En dat we er zeker van mogen zijn dat dit Zijn geschenk is, want dit cadeau had Hij al eeuwen daarvoor beloofd.

 

"Marije Vermaas schreef deze blog als onderdeel van het adventsproject Hoopboodschappen. Op www.hoopboodschappen.nl verschijnt gedurende de Adventstijd elke dag een inspirerende blog rondom Kerst. De groep Hoopboodschappen is ook op Facebook te vinden."

» Volgend bericht: 'Emmaus', een nieuw lied van Sela
« Vorig bericht: Kerstblog (1) - Wat verwacht jij?