Hemelvaart (column Peter)

Geplaatst: 17 mei 2012.

Vandaag is het hemelvaart, een bijzondere dag! Het werk aan het kruis is volbracht, en Jezus is opgestaan. Hij heeft zich aan zijn leerlingen getoond als opgestane Heer, en nu gaat Hij terug naar waar Hij vandaag kwam. Jezus die zich vernederd heeft, wordt opnieuw verhoogd. Wat een feest moet het geweest zijn toen Jezus als overwinnaar terug kwam in de hemel! Hij mag weer plaatsnemen op de troon en terug gaan naar de Vader.

 

 

Jezus verliet de aarde. Het deed me denken aan het moment dat ik met iemand gesproken heb vlak voordat diegene kwam te sterven. De laatste woorden van een mens zijn gewichtig, vaak emotioneel en doen er toe. Het leven hier op aarde wordt afgesloten, en er wordt afscheid genomen. Liefde en verbondenheid met elkaar en met God zijn de ankers waar je je op dat moment aan vast houdt. De rest van de wereld is dan relatief en bijzaak.


Jezus sterft dan wel niet, maar hij spreekt wel zijn laatste woorden tot zijn leerlingen. Hij heeft zijn leerlingen drie jaar lang onderwezen, en nu Hij bij ze weg gaat spreekt Hij ze nog eenmaal toe. En ook Hij lijkt tot de kern te komen van liefde en verbondenheid. Laten we deze ontmoeting eens onder de loep nemen.

Matteus 28
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

De leerlingen van Jezus zien hun gekruisigde Heer in levende lijve. Als ze Hem zien bewijzen ze Hem eer, aanbidden Hem. De aanbidding is een logisch gevolg van de ontmoeting met Jezus zelf. Toch wordt er ook gesproken over twijfel. Een paar woorden in vers 17 waar we snel overheen lezen. Toch is dit opmerkelijk!

 

Waar zullen zijn leerlingen aan getwijfeld hebben? Was het allemaal te mooi om waar te zijn? Was het niet te bevatten? We lezen hoe Jezus reageert; Hij wordt niet boos, is niet teleurgesteld. Hij wijst ze niet terecht. Jezus reageert met een bemoediging. Hij zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’, maar ook: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.


In onze aanbidding is er ruimte voor twijfel. Als we God aanbidden zetten we dat niet aan de kant. We aanbidden God met alles wat in ons is, dus ook onze minder mooie kanten. We komen bij hem met onze vragen en onze twijfel. Als Sela bezingen we in een aantal liederen de dingen die kunnen spelen in ons leven als gelovige; verdriet, jaloezie, boosheid, onrust, zonden..

 

Jezus spreekt tot zijn leerlingen, maar ook tot ons. We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. We leggen alles voor Hem neer. Jezus wil ons bemoedigen, op weg helpen en sterken met zijn woorden en zijn nabijheid. Sterker nog; Hem is alle macht gegeven! En diezelfde macht is bij ons, tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus laat ons zien dat Hij met ons meegaat, ons accepteert en ons door zijn kracht wil inzetten in zijn koninkrijk.

 

Het zijn de laatste woorden van Jezus hier op aarde. Zijn liefde is groter dan onze twijfel. Hij wil zich met ons verbinden, tot in eeuwigheid. Laten we zijn woorden bewaren en niet vergeten!

 

Namens Sela,
Peter Dijkstra 

» Volgend bericht: Barbecue en vriendenconcert in augustus!
« Vorig bericht: Concerten in Lelystad en Enschede