Nieuw adventslied: Gaudete

Geplaatst: 27 november 2023.


Gaudete in Domino semper
Verheugt u in de Heer te allen tijde

 

Sinds de 16e eeuw klinkt in de donkere dagen voor kerst een hoopvolle tekst uit Fillipenzen: “Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal verheugt u [...] want de Heer is nabij”. Deze Latijnse Bijbeltekst, de kerktaal van toen, opent onze harten. Nog even en dan vieren we de geboorte van Gods zoon hier tussen ons mensen.

 

De oudste versie van het gezang ‘Gaudete’ werd al gebruikt vóór de reformatie. In de Protestantse traditie is het lied in vergetelheid geraakt, maar in veel katholieke kerken wereldwijd wordt het elke advent gebruikt. Door de kern en boodschap van dit eeuwenoude lied te gebruiken voor een nieuw Nederlandstalig lied, wil Sela opnieuw een brug slaan tussen kerkstromingen. Samen, één van hart, één van ziel, over kerkmuren heen, verbonden in het verwachten van onze Redder: Jezus Christus.

 

Pdf met historische achtergrond & download bladmuziek >>
 

 

--
 

Gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper,
gaudete in Domino semper!

Al wie verwacht
wordt niet teleurgesteld.
Hij is nabij,
dat is ons verteld.
Zie de schitterende ster
aan de hemel staan.
Onze redding komt eraan.

Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Heel de wereld, juich en zing het uit!
Wij verheugen ons op Jezus’ komst.
Maak een ieder bekend:
Jezus komt, Jezus redt.

Al valt de nacht,
lijkt alle hoop vervaagd,
Hij laat ons zien
dat de morgen daagt.
Zie de stralen van de zon,
zie de dag breekt aan.
Onze redding komt eraan.

 

» Volgend bericht: ‘Een toekomst vol van hoop’ op 1 van de Top 1008
« Vorig bericht: Podcast Ik Zal Er Zijn