Aan Uw tafel

"Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: "Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt."' (Lucas 22:19-20).

Regelmatig vieren we in de kerk het avondmaal. Ook op witte donderdag, de donderdag voor Pasen, herdenken we de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde. Tijdens deze maaltijd nam Jezus 'een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Tijdens het avondmaal herdenken we dus dat Jezus een nieuw verbond instelde door zijn offer, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Het brood en de wijn herinneren ons eraan dat Jezus zijn leven voor ons gaf, omdat Hij van ons houdt. We proeven als het ware de genade en liefde van God als wij het brood en de wijn aannemen en tot ons nemen.

 

Dit lied is te zingen vooraf of tijdens een avondmaalsviering.

 

Gedachten van muzikanten

Het avondmaal vieren we samen, maar kent ook een individuele kant. Iedereen die deelneemt aan de maaltijd heeft zijn eigen gedachtes, moeilijkheden en problemen. De ontmoeting met Jezus confronteert ons met onszelf. Tegelijkertijd is deze ontmoeting vertroostend en hoopgevend. Bij het avondmaal gedenken we het lijden van Christus, maar het is ook de plek waar we hoop en nieuw leven vinden. We ontvangen rust en vrijheid door de genade die God ons geeft." Peter (drum, percussie)

"Tijdens de opname van deze cd raakte dit lied me diep. Wat bijzonder is dat, dat we Jezus mogen ontmoeten! Dat we bij Hem aan tafel zitten, ook al kent Hij al mijn gedachten en kan ik me niet meer verbergen. Dat vind ik heftig. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar voor zijn genade en zijn oneindige liefde!" Kinga (zang)