Agnus Dei

Het symbool van een lam komt in veel Paasliederen voor, zoals in dit lied, in Via Dolorosa en Man van smarten. Ook in de kunst komen we vaak het beeld tegen van een Lam dat een kruis draagt. Het Agnus Dei wordt gezongen in de katholieke mis.

 

De muziek van dit lied is een combinatie tussen een traditioneel gezang en een hedendaags lied. Je kunt dit lied gebruiken als meditatief nummer in bijvoorbeeld een vesperdienst. Het lied is zowel goed te begeleiden door het orgel als door een combo.  

 

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

 

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

 

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

 

Lam van God

Lam Gods,

dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm U over ons.

 

Lam Gods,

dat wegneemt de zonden der wereld,

geef ons de Vrede.

 

 

Achtergronden

Agnus Dei is Latijn voor Lam Gods. In Johannes 1:29 staat dat Johannes Jezus naar zich toe zag komen en zei: "Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."

 

In de Joodse godsdienst was het gebruikelijk dat een lam werd geofferd, om de relatie tussen God en mens te herstellen. In Leviticus (1) en Exodus (12) staat dat een offer een gaaf, mannelijk en eenjarig dier moest zijn. De zonden van de mensen werden dan op dit dier gelegd, dat vervolgens moest sterven in plaats van de mens.

 

Al meteen in Genesis (3) lezen we over dit principe van offeren om zonden weg te nemen. Adam en Eva zondigden tegen God door te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. God slachtte vervolgens een dier, en maakte hiervan kleding voor Adam en Eva. Door het offeren van een dier werd zo de zondige, nog naakte mens bedekt. Het offeren van dieren neemt de zonde niet weg, maar bedekt deze; de zonde wordt de mens niet toegerekend.

 

Elke keer opnieuw moesten voor de zonden dieren worden geofferd. Totdat Jezus kwam. Jezus was het volmaakte offer, en werd daarom het Lam van God genoemd. Door Zijn offer, Zijn sterven en lijden, zijn wij allemaal vrijgekocht. "U bent vrijgekocht ... met het kostbare bloed van het Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam" (1 Petrus 1:18-19). Hierdoor zijn dierenoffers niet meer nodig en kunnen wij God vrijelijk naderen "met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen" (Hebreeën 10:22).