Doop

In het zichtbaar teken van de doop, belijden we dat wij met Christus begraven zijn en opgestaan in een nieuw leven. Het lied helpt de dopeling maar ook de gemeente de doop te beleven. Dus bruikbaar voor doopgedachtenis of doopvernieuwing. In het lied is sprake van een driedeling.


Het eerste couplet gaat over God die zich aan ons verbindt.

 

In couplet twee staan we stil bij de doop zelf als handeling. We gaan onder of worden besprenkeld met water, worden gereinigd en staan op in een nieuw leven. We worden ingelijfd in Christus en de belofte van vergeving houden we voor waar.

 

In het derde couplet worden we ook als gelovigen aan elkaar verbonden als gemeenschap: door de doop wordt je ingelijfd in Gods gezin.

 

Het laatste couplet is een lofprijzing omdat God ons door de doop en het geloof verzegelt en verzekert dat we veilig zijn. 

Dit lied is heel goed met de gemeente in de kerk te zingen, bij een doopviering. De bridge ("reinig ons") is optioneel. Het kan, maar hoeft niet gespeeld te worden. In een klassieke setting, bijvoorbeeld met orgel of piano, zou de bridge goed weggelaten kunnen worden.

INSTRUCTIEFILMPJE

"Het is ons verlangen door onze liederen christenen te verbinden met elkaar. De doop is iets wat heel dicht bij het hart van God en het werk van Jezus ligt. We hopen dat door dit lied christenen zich verbonden zullen weten in het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus. Leuk detail: op het eind speelt er ook een kerkorgel mee!" Adrian (toetsen)