Emmaüs

Dit lied volgt het verhaal van twee leerlingen van Jezus, die van Jeruzalem naar Emmaüs reizen. Waarschijnlijk zijn zij op weg naar hun vroegere woonplaats, waar zij woonden voordat zij Jezus gingen volgen. De twee leerlingen gingen totaal gedesillusioneerd op weg naar Emmaüs (Lucas 24). Hun vriend, die toch de Messias had moeten zijn die hen zou redden, was op brute wijze gemarteld en gekruisigd. Ze spraken verdrietig met elkaar over alles wat er gebeurd was, toen Jezus bij hen kwam lopen en hen antwoord gaf op de vragen die zij hadden.Toen Jezus vervolgens het brood deelde, herkenden de leerlingen Hem en beseften zij dat Jezus was opgestaan uit de dood.

 

Ook wij kunnen veel vragen hebben, gedesillusioneerd zijn of somber zijn. Ons ontheemd voelen, zoals de Emmaüsgangers. Deze gevoelens en vragen komen allemaal in dit lied naar voren. Door onze ogen te openen, juist door het avondmaal, het breken van het brood, zien we dat God bij ons is. God nodigt ons in Openbaring 3:20 uit om de maaltijd met Hem te vieren. 'Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij'. Als we op Zijn uitnodiging ingaan, zou het zomaar kunnen dat we daarna veel meer begrijpen van Gods mysterie! God toont ons Zijn liefde; we mogen weten wie de Levende is!

Dichter & componist

"Ik heb dit lied met name geschreven voor zoekers en twijfelaars, voor mensen die ontmoedigd en vertwijfeld zijn. Mensen die troost nodig hebben omdat zij met hun gevoel, hun wil of hun verstand er even niet meer bij kunnen. Twijfelen mag.
Soms moet het beeld dat wij van God, van Christus hebben wankelen, zodat we God werkelijk kunnen leren kennen en ontdekken wie Hij is. De Emmaüsgangers hadden een eigen beeld van Jezus gecreëerd, maar Jezus doorbreekt dat."
Hans (tekstschrijver)

"Ik heb heel lang nagedacht over het verhaal van de Emmaüsgangers. Ik wilde die reizigers graag leren kennen! Het beeld van twee mensen die een verkeerd beeld hebben over Jezus, over zijn missie, zijn dood. Zelfs zijn opstanding geloven zij niet, terwijl de vrouwen hen al verteld hadden over de engelen bij het graf. En dan komt Jezus. Jezus' reactie op mensen die Hem niet begrijpen is om dicht bij hen te komen. Hij geeft hen onderwijs over het Woord van God, viert het avondmaal met hen, en opent hun ogen. Dat is genade.
Tegelijkertijd geeft het lied ook stem aan de twijfel die mensen hebben. Als mijn leven zo slecht is, wie is dan God eigenlijk dat Hij het met mij ziet zitten? Die vraag raakt mij altijd weer, en ik denk dat een eerlijk persoon nooit klaar is met die vraag.
Toen we het lied zijn gaan schrijven, hebben we geprobeerd de onrust van de Emmaüsgangers te vangen in de muziek en tekst. Het couplet 'dendert' maar door, zoals de twee mensen die geen rust kunnen vinden. Totdat Jezus komt en hun vragen en verkeerde ideeën over Hem corrigeert door onderwijs en avondmaal."
 James (bas)