Gebed om vergeving

Dit lied beschrijft een gebeurtenis tussen een van Jezus' leerlingen (Petrus) en Jezus. Nadat Petrus heeft gezegd dat hij Jezus nooit zal verlaten, lezen we in Lucas 22 dat Petrus drie keer zegt dat hij Jezus niet kent.

 

Na de derde keer draaide 'de Heer zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: "Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter." In het eerste couplet van dit lied komen de grote woorden van Petrus aan bod, in couplet twee is de vertwijfeling op het moment waarop Petrus Jezus verloochend verwoord. Het laatste stuk van het lied is afkomstig uit Psalm 51, waar staat:


'Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.'

GENADIG EN TROUW

"Soms kan iets wat je al heel vaak hebt gelezen, je toch opeens erg raken. Dit ervoer ik bij het verhaal van Petrus. Eerst zegt hij tijdens het laatste avondmaal dat hij Jezus nooit, maar dan ook nooit zal verlaten (“zelfs al moest ik met U sterven, verloochenen zal ik U nooit” staat er in Lucas 22). En nog diezelfde nacht zegt hij drie keer hij Jezus niet kent. En na die derde keer, als de haan kraait, ontmoeten de ogen van Petrus die van Jezus. Petrus gaat kapot van verdriet.
Ik herken me in dit verhaal. Het ene moment wil ik helemaal voor Jezus gaan en het andere moment weet ik het niet zeker, en schaam ik me misschien dat ik Hem volg. Het verdriet, de emotie van Petrus als hij beseft wat hij gedaan heeft, daar word ik erg door geraakt. Dan denk ik: ik ben niet de eerste die zich zo voelt. Zelfs toen Jezus bij hen was waren die schaamte en twijfel er, zelfs bij de discipelen!
Ik denk dat iedereen dit gevoel wel kan herkennen. Ik hoop dat mensen durven uit te spreken en te zingen dat ze het ene moment zo vol voor Jezus gaan en een volgend moment niet meer durven. Door de schaamte heen wil ik weer terug naar de Bron. God vergeving vragen, wetend dat Hij mij ziet en van mij houdt." 
Kinga (zang)

"We wilden met dit lied de persoon van Petrus beschrijven. Hoe voelde hij zich toen hij na zijn grote woorden toch Jezus verloochende? Petrus wil niet alles opgeven, hij is te bang voor wat er zou kunnen gebeuren als hij zou zeggen dat hij Jezus kent. Petrus breekt van verdriet als Jezus hem aankijkt, nadat hij Jezus driemaal heeft verloochend. En toch mogen we weten dat het goed komt, dat God genadig en trouw is." Hans (tekstschrijver)