Getsémane

De Vader die de Zoon een beker reikt,
tot aan de rand gevuld met bitterheid,
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen staat,
een zee van zonden die Hem angstig maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De schaduw van de dood valt in de hof,
waar Jezus worstelt met de wil van God:
de beker gaat Hem niet voorbij.
De diepte van zijn lijden, angst en pijn,
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De Zoon die ons het brood, de beker reikt;
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
gedenken wij in brood en wijn.
Wij drinken door zijn dood het leven in:
een zee van liefde schept een nieuw begin.
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt.

Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.

De Vader die zijn kind een beker reikt,
die overstroomt van goedertierenheid:
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.

Dichter & componist

Van de tekstdichter:
"Bij het schrijven van dit lied heb ik het symbool van de beker als uitgangspunt genomen. Jezus moest de beker van de toorn drinken. Hij drinkt als het ware de zee van zonden. Al in het Oude Testament is sprake van deze beker van gramschap. In het avondmaal krijgen wij een andere beker aangereikt: door Jezus' bloed kunnen wij Gods liefde leren kennen. Het is zo'n tegenstelling! Doordat Jezus de beker vol toorn en bitterheid van God drinkt, een beker van lijden helemaal gevuld, die hij helemaal tot de laatste druppel moet leegdrinken, ontvangen wij een beker van overvloed, die blijft overstromen van liefde. Deze beker vinden wij in psalm 23.
Jezus zelf gaat door een heel diep dal. Daarom weet Hij van binnenuit wat lijden is. Zoals Corrie ten Boom eens zei: "Er is geen put zo diep, of Jezus is dieper." Dat is een geweldig aspect van Getsémane wat mij bemoedigt." 
Hans (tekstdichter) 
 

Van de componist...

"Ik gebruikte mijn Hongaarse achtergrond bij het maken van de muziek, daarom klinkt de muziek wat oosters en zelfs ietwat mysterieus. De muziek en tekst vind ik nu erg mooi samen gaan! In het tussenspel wordt de muziek ook beeldend. Dit lied is een reis, hopelijk kun jij het zelf mee gaan beleven." Kinga (zang, componist)