In Jezus' naam

In het laatste hoofdstuk van het evangelie volgens Mattheüs (28), zendt Jezus zijn leerlingen in het zendingsbevel de wijde wereld in. Hij zegt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

 

Door Jezus' macht en in de wetenschap dat Hij altijd bij ons is, kunnen we op weg gaan en Zijn naam verkondigen. Maak het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met Hem! Het zendingsbevel is zo'n krachtige tekst. Ik hoop dat het gebruikt wordt om groepen en gemeenten, evangelisten en zendelingen uit te zenden. 

"De muziek ontstond als reactie op de schoonheid van een lege plek op Achill, een eiland in het westen van Ierland. Als je je ogen dicht doet, kun je de wind op je gezicht voelen en de zee in je mond proeven. Verder hoor je niets. Voor mij was God in de zachte bries in de helderheid van de schepping. Dat probeerde ik in het lied te schrijven (met een beetje Ierland erbij)." James (bas)

Liedtekst

 In de nacht van ons bestaan,
een wereld ver bij God vandaan,
delen wij zijn liefde uit,
door de kracht van Jezus’ kruis.
Stervend als het goede graan,
doen wij wat Jezus heeft gedaan:
trekken heel de wereld door,
leven Gods genade voor.

Ga dan heen: verkondig zijn Naam
aan iedereen, want Jezus is Heer!
Ga dan heen en twijfel niet meer:
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

Maak het goede nieuws bekend,
dat Jezus leeft en wij met Hem.
Door de liefde die van God
in ons hart is uitgestort.
Als de liefde in ons leeft,
die niet zichzelf zoekt maar die geeft,
dienen wij in kwetsbaarheid
en leven voor gerechtigheid.