Man van smarten

'Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.'

 

Jesaja 53: 4-7.

 

 

INSTRUCTIEFILMPJE

 "Ik wil met dit lied het prachtige bijbelgedeelte uit Jesaja 53 weer tot leven brengen. Het zegt zo veel over wat Jezus heeft doorstaan voor ons. Hij werd veracht, gemeden, bespot. Door al zijn lijden kunnen wij in vrijheid leven, zijn wij genezen. Ik hoop dat deze boodschap door de muziek nog dieper tot ons door mag dringen." Anneke (viool, accordeon, fluit)