Sanctus

Net als het Agnus Dei is dit lied afkomstig uit een oude traditie. Het Sanctus wordt namelijk al heel lang gezongen in de katholieke mis. Het lied bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is gebaseerd op Jesaja 6, waar de profeet Jesaja beschrijft dat hij de Heer ziet, 'gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.' Jesaja zag ook gevleugelde wezens, serafs, die elkaar toezongen:
“Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit."
Ook in Openbaring 4:8 komen we een soortgelijke lofprijzing tegen, als Johannes vier gevleugelde wezens hoort herhalen: "Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was die is en die komt."

 

Het tweede deel van het Sanctus heet eigenlijk het Benedictus, dat vertaald kan worden met 'gezegend die komt in de naam van de Heer'. Het is afkomstig uit Mattheüs 21:9, waar de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt beschreven: 'De leerlingen brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!"'

"Jesaja en Johannes zijn allebei getuige van hemelse aanbidding en lofprijzing aan God. Door God te prijzen, bijvoorbeeld door dit lied, nemen wij deel aan het hemelse gezang. Dat is onze toekomst, en als wij nu die woorden uit kunnen zingen, dan zijn wij nu bezig met het Koninkrijk van God. Ons heden en onze toekomst vallen als het ware samen. Door God te aanbidden, doen we waar wij voor gemaakt zijn. Ik doe niets liever!" James (bas)

 

"Dit lied roept eerbied bij me op. Jesaja wordt door het aanschouwen van de Serafs bewust van zijn onreinheid en toont berouw. Eén van de Serafs vliegt hem tegemoet (dat lijkt me best adembenemend om te zien) en legt een gloeiende kool op zijn lippen en vertelt hem dat zijn schuld is geweken en dat zijn zonden teniet zijn gedaan. Vervolgens spreekt de Heer en vraagt: "Wie zal ik sturen?" Jesaja is vol van de Heer en is bereid om te gaan namens de Heer.
De aanbidding door de Serafs lijkt wel vooraf te gaan aan het louteringsproces van Jesaja. Een mooi lied voor het vieren van het avondmaal waar Jezus ons het brood en de wijn geeft als tekenen van vergeving van onze zonden, van onze loutering. Ik hoop dat dit lied mensen bemoedigt om te gaan in Gods naam." 
Frans (zang)
 

EEUWENOUDE TEKST

Sanctus

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


Heilig

 

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Gezegend die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.