Coaching

Een kerk waar muziek in zit

Steeds meer (traditionele) kerken ontdekken hoe waardevol het is om meerdere instrumenten en uitdrukkingsvormen te gebruiken in de samenkomst. Er ontstaan muziekteams, er wordt gezongen uit het Evangelisch Liedboek, Opwekking en Psalmen voor nu.

 

Vaak levert dat vragen op. Hoe speel je zo goed mogelijk samen in een muziekteam? Hoe begeleid je de samenzang op een ondersteunende manier? Wat is zangleiding? Hoe werkt dat in de voorbereiding?

 

Vanuit Sela hebben we ervaren musici beschikbaar om hierover praktisch onderwijs te geven.
Zij helpen gemeente graag op weg in het vormgeven van muziekteams voor het leiden van de samenzang. Tot eer van de Allerhoogste!

 

Trainingsonderwerpen

In ons onderwijs kunnen we o.a. de volgende thema’s behandelen:

• Wat zegt Gods Woord, de Bijbel, over muziek en aanbidding?
• Vernieuwing in de liturgie vormgeven
• Hoe zet je een muziekteam op?
• Hoe kun je binnen een muziekteam dienend samenspelen?
• Hoe bouw je een eenvoudig arrangement op?
• Hoe leidt je de samenzang op een manier die uitnodigt tot meezingen?

 

Trainingsaanvraag

Als u een aanvraag doet voor een trainingsdag(deel) zullen we met u een oriënterend gesprek hebben om vast te stellen welke thema’s het meeste aandacht behoeven. Aan de hand hiervan wordt een programma vastgesteld. Er zijn verschillende coaches beschikbaar, elk met een eigen specialisme en met veel ervaring in het musiceren in (traditionele) kerken. Naar aanleiding van het programma en beschikbaarheid wordt bepaald welke coach(es) zullen komen.

 

Contact

Voor meer informatie over de trainingsdagen of een aanvraag kunt u contact opnemen via ons contactformulier.